กิจกรรมทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์