ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพงแบบพกพา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img066.pdf