ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพงแบบพกพา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img065.pdf