ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img068.pdf