ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย.64

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม