ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช