ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 19

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที