ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.2564 ถึง ธ.ค.2564

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 เดือน ต.ค.64 ถึง ธ.ค.64.pdf