ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ม.5,13 และหมู่ที่ 22 ตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคา.pdf