รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการวิเคราห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการวิเคราห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ