ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะ

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะ.pdf