ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตั้งจุดบริการช่วงปีใหม่.pdf