ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมสถานที่และสนามการแข่งขัน,จัดหาเครื่องเสียงโครงการแข่งกีฬาสร้างสายสัมพันธ์

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเตรียมสถามนี่จัดหาเครื่องเสียง.pdf