ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 2,3,4,12,20,23 18 กค

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 2,3,4,12,20,23 18 กค.pdf