ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับให้พนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยใส่ปฎิบัติงาน

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับให้พนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยใส่ปฎิบัติงาน.p