ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฝอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฝอกอากาศ) ขนาดไ