ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราฯ หมู่ที่ 12 (สายแยก นฐ.3030 บ้านศาลาตึก กม.ที่ 6.600 ถึง สามแยกบริเวณที่ดินนายพล ทาคำ)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ.pdf