ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบและวิธีอื่น ๆ โดยวิธีการคัดเลือก

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบและวิธีอื่น ๆ โดยวิธีการคัดเลือก.pdf