ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ 2 และ 17 28 ม.ค.62

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ 2 และ 17 28 ม.ค.62.pdf