ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.2562

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.2562.pdf