ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการเฉลิมหระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 6 ส.ค.62

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการเฉลิมหระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสว