ข้อมูลรูปภาพ

รูปภาพหัวข้อข่าว : กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหรส่วนตำบลทุ่งลูกนก (Big Cleaning Day)