ข้อมูลรูปภาพ

รูปภาพหัวข้อข่าว : พระราชกำหนดการกู้ยิมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527