ข้อมูลรูปภาพ

รูปภาพหัวข้อข่าว : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอกำแพงแสน นายสมศักดิ์ เล้าอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เยี่ยมบ้านคนพิการ หมู่ 2 หมู่ 3 ต.ทุ่งลูกนก